Áder János podcastjában nemrég a védelmébe vette a Fertő tavi beruházást, ami szakértők szerint finoman szólva is természetkárosító. A  beszélgetés rereagált a köztársasági elnöknek írt levelében Kun Zoltán, a Fertő tó Barátai Egyesület titkára, amit a Greenfo.hu-nak küldött, mi pedig szó szerint közöljük.

Áder János, Kék Bolygó Alapítvány alapítója

Tisztelt Áder János!

Örömmel olvastam arról, hogy 44. podcastjának témája a Fertő tó volt. Örömöm sajnos csalódottsággá változott a podcast meghallgatásával. Levelemmel szeretném felhívni figyelmét arra, hogy a Fertő tó Barátai Egyesület, mint politikától mentes civil szervezet, őszintén aggódik a Fertő tavi vizitelep úgynevezett rekonstrukciójának hatásai miatt és a beruházáshoz kapcsolódó félretájékoztatás miatt. Azok az elmúlt 3 évben megjelent cikkek (többek között ittittitt), amelyeknek tartalmához Egyesületünk hozzájárult, nem pártpolitikai és/vagy választási célokat szolgáltak. Egyesületünk az április 3-ai választások után is folytatja szakmai munkáját annak érdekébe, hogy a jelenlegi túlzott léptékű beruházást Sopron MJV önkormányzatának 2014-ben készült és 2020-ban frissített Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő tervekhez (146-147. oldalak) igazítsuk.

A kiegyensúlyozott tájékoztatás keretében, egyesületünk nevében három fontos dologra szeretném felhívni a figyelmét, amelyek az Ön podcastjából kimaradtak

1) Mederben építkezés

A GYMS megyei Kormányhivatal 2021. december 27-én részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a beruházó Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft-t. A felülvizsgálati dokumentáció 11-17. oldalain bemutatják a beruházással érintett ingatlanokat. Ugyanakkor az Egyesületünk részére 2022. április 25-én az illetékes vízügyi hatóság megküldte a Fertő tó jogi partvonaláról szóló határozatokat (1976-os határozat, 2012-es módosítás)- A határozatokat összevetve a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval látható, hogy a beruházással érintett ingatlanok jelenleg a Fertő tó medrének minősülek. A 120/1999 (VIII.6.) Kormányrendelet 6§ (1) bekezdése alapján tavaink medrét csak meghatározott vízi létesítmények (un. mederhasználati vízilétesítmények) elhelyezésére lehet használni. A rendeletben felsorolt létesítmények között nem szerepelnek a Fertő tavi beruházás keretében tervezett szálláshelyek (szálloda, kemping, motelek, üdülőházak) és úgynevezett ökocentrum. A kormányrendelet nem rendelkezik arról, hogy a 6§(1) bekezdés alól felmentést adhat bármelyik állami szerv. Mindez véleményünk szerint azt jelenti, hogy a beruházás környezetvédelmi és építési engedélyei jogszerűtlenül lettek kiadva.

2) Örökségvédelmi hatásvizsgálat

Minden bizonnyal Ön előtt is ismert, hogy az UNESCO a beruházás megállítására szólította fel Magyarországot 2021. júniusában.

A Világörökségi Központ titkárságának honlapján elérhető az osztrák és magyar állam által közösen leadott un. State of Conservation jelentés rövid, 3 oldalas összefoglalója. Az összefoglaló 2. számozott oldalán az alábbi mondat szerepel: “Impacts on World Heritage values were assessed in a World Heritage Impact Assessment Documentation prepared in accordance with the ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural Heritage Properties.” Egyesületünk megkereste az Örökségvédelemért felelős GYMS Kormányhivatal illetékes osztályát. A Kormányhivatal 2022. április 21-ei válaszában arról tájékoztatta egyesületünket, hogy nem áll rendelkezésére Örökségvédelmi Hatásvizsgálati Dokumentáció. A dokumentáció hiányára utal az is, hogy Sopron MJV önkormányzatának az érintett ingatlanok szabályozásának megváltoztatásakor nem mellékelt örökségvédelmi jellegű dokumentációt a társadalmi egyeztetési dokumentációhoz.

Fentiek alapján jogos a feltételezés, hogy az UNESCO-nak leadott jelentés valótlan információt tartalmaz és Örökségvédelmi Hatásvizsgálat nem készült. Valótlan információt tartalmazó jelentés leadása az UNESCO részére komoly diplomácia hiba.

3) Turizmus mint veszélyeztető tényező

Az Egyesületünk 2020. január 22-én hivatalos panaszt adott be az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának (EBKF) a Fertő tavi beruházással kapcsolatban. Véleményünk szerint a beruházás nem felel meg az Élőhelyvédelmi és a Környezeti Hatásvizsgálati Direktívák egyes előírásainak. Panaszunk megalapozottságát bizonyítja, hogy az EBKF beadványunkat egy EU Pilot vizsgálat részévé tette. Ennek a vizsgálatnak köszönhető, hogy a GYMS megyei Kormányhivatal 2021. december 27-ei határozatában környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítésére kötelezte a Zrt-t. A Fertő Natura 2000 terület 2021-ben elfogadott fenntartási terve közepes szintű veszélyeztető tényezőként említi az alábbiakat: a “Sport, turisztikai és szabadidős tevékenységek” (kód F07) és “Zaj-, fény-, hő- vagy egyéb szennyezést okozó lakossági vagy rekreációs tevékenységek és struktúrák” (kód F24). Erre tekintettel egyesületünk véleménye szerint, amit remélhetőleg a jelenleg is folyó EU Pilot vizsgálat is megerősít majd, a Fertő tavi vízitelep fejlesztése a Natura 2000 terület elsődleges természetvédelmi céljait nem szolgálja, azokkal kapcsolatban a veszélyeztető tényezőket fokozni fogja. Ezért a fejlesztés jelenlegi formájában nem támogatható a Natura 2000 területen belül.

Végül szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy nem pusztán a civil szervezetek fogalmazták meg fenntartásaikat a beruházással kpcsolatban. A Zöld Ombudsman is figyelemfelhívást tett közzé a beruházáshoz kapcsolódóan és vizsgálatát a Fertő tónál csak azért függesztette fel, mert jelenleg egy per is folyik a környezetvédelmi engedélyhez kapcsolódóan. Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya is a beruházás megállítására szólított fel 2021. december 17-ei állásfoglalásában.

A Fertő tó, mint világörökségi terület, az emberiség közös kincse, ezért megérdemel annyi figyelmet, hogy a jelenlegi túlzó beruházás kritikusainak (pl. Egyesületünk) a véleményét is meghallgassák. Amennyiben a Kék Bolygó Alapítvány egy podcast keretében újra szeretne foglalkozni a Fertő tavi beruházás kérdésével, egyesületünk szakértői szívesen állnak rendelkezésére. Szakértőink szívesen vesznek részt egy a beruházó képviselőjével közös vitán is.

Üdvözlettel, Kun Zoltán,  Fertő tó Barátai Egyesület titkár