A Szabolcs utcai hajléktalanellátó kórház jövője, az ott elhelyezett, ápolt hajléktalan emberek további sorsánakmegnyugtató rendezése érdekében nyílt levéllel fordult Magyarország Kormányához a Menhely Alapítvány.

A közel 20 szociális és egyházi szervezet, alapítvány által aláírt levél szerint az érintettek egészségi állapota gyakran súlyosabb, mint amit a szociális intézmények kezelni képesek, esetükben jellemzően krónikus belgyógyászati vagy ápolási osztályi ellátás volna indokolt, ami viszont sokszor nem, vagy nem kellő ideig hozzáférhető a számukra.

Számukra a Szabolcs utcai ellátás jelenti az egyetlen esélyt, hogy az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő egészségügyi ellátáshoz jussanak.

A „lábadozó” típusú férőhelyek száma szintén jelentősen alulmúlja a felmerülő igényeket. A Szabolcs utca kulcsszerepet játszik mind a kórházakból kikerülő, mind a közterületekről beszállított idős, beteg, ápolást-gondozást, egészségügyi odafigyelést igénylő hajléktalan emberek ellátásában.

A krónikus belgyógyászati és ápolási osztályok, valamint a „lábadozó” típusú férőhelyek megszűnése, továbbá az ugyanazon telephelyen működő átmeneti szállás megszűnése a levél szerint súlyos, megoldhatatlan kihívás elé állítaná a fővárosi fekvőbeteg-ellátást és hajléktalan-ellátást: járvány idején tovább növelné a fekvőbeteg-ellátás terhelését és növelné a közterületen, fedél nélkül éjszakázó emberek számát, ezzel megbetegedésük és elhalálozásuk kockázatát.

Mindezekért arra kérik Magyarország Kormányát, hogy vagy tegye lehetővé a Szabolcs utcai ellátás további működését annak jelenlegi helyszínén, vagy – az ellátás folyamatossága mellett – biztosítsa a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) számára egy másik, az ellátásra alkalmas ingatlan használatának a lehetőségét.

Kiemelt kép: Pixabay